FarmSaat AG Denmark

FarmSaat AG

Velkommen hos FarmSaat!

FarmSaat AG er en mellemstor avler, producent og leverandør af sorter og såsæd inden for kulturarterne majs, græsblandinger, roer til biogas, sorghum og raps.

I modsætning til multinationale koncerner i den kemiske industri, som forcerer en strategisk forbindelse mellem plantebeskyttelse og genteknik, har vi udelukkende specialiseret os i traditionel planteavl til de klimatiske forhold, der hersker i vores del af verden. Kernen i vores filosofi er at markedsføre sorter og såsæd med førsteklasses udbytte- og kvalitetsegenskaber uden at anvende genetisk modificerede organismer eller markører fra understøttet laboratorieudvikling.

For hele tiden at optimere vores produkter tilstræber vi at have tæt informationsudveksling med landmænd. På den måde kan vi allerede i dyrkningsfasen tage hensyn til mikroregionale krav til jordbund, klima og anvendelse. Her spiller vores FarmPartnere en væsentlig rolle. De udgør en vigtig del af vores direkte salgssystem, da det er via vores FarmPartnere, at vi kan garantere denne gensidigt vigtige informationsudveksling og virksomhedsspecifikke rådgivning af vores kunder – helt i tråd med vores motto: ”Sammen er vi bedre!”

FarmSaat AG Denmark
FarmSaat AG DK