Erklæring om databeskyttelse

Det er vigtigt for os at beskytte dine personrelaterede data, når vi indsamler, bearbejder og anvender disse i forbindelse med dit besøg på vores webside. Dine data beskyttes inden for rammerne af lovens bestemmelser. Nedenfor informerer vi om, hvilke data der registreres under dit besøg på websiden, og hvordan dataene bruges:

1. Indsamling og bearbejdning af data
Alle besøg på vores webside og al hentning af filer på websiden registreres. Lagringen tjener interne systemrelaterede og statistiske formål. Følgende registreres: Navn på den hentede fil, dato og tidspunkt for hentningen, overført datamængde, besked om vellykket hentning, webbrowser og forespørgende domæne.
Desuden registreres IP-adresserne på de forespørgende computere.
Yderligere personrelaterede data registreres kun, hvis du frivilligt leverer sådanne oplysninger, for eksempel via spørgsmål i vores kontaktformular.

2. Brug og videregivelse af personrelaterede data
Hvis du stiller personrelaterede data til rådighed for os, anvender vi udelukkende disse til at besvare dine forespørgsler og gennemføre kontrakter, vi har indgået med dig, samt til teknisk administration.
Vi videregiver kun dine personrelaterede data til tredjemand eller overdrager dem på anden vis, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af en kontrakt – det gælder især videregivelse af ordreoplysninger til leverandører – eller af hensyn til afregning, eller hvis du forinden har givet tilladelse hertil. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning fremover.
Sletning af lagrede personrelaterede data sker, hvis du tilbagekalder dit samtykke til lagring, hvis det ikke længere er nødvendigt at lagre dataene for at opfylde formålet med lagringen, eller hvis lagringen af andre lovmæssige grunde ikke er tilladt.

3. Oplysningsret
Efter skriftlig anmodning informerer vi dig gerne om, hvilke data vi har lagret om din person.

Oplysning om sikkerhed:
Ved at anvende alle tekniske og organisatoriske muligheder bestræber vi os på at lagre dine personrelaterede data på en sådan måde, at de ikke er tilgængelige for tredjemand. I forbindelse med kommunikation pr. e-mail kan vi ikke garantere fuld datasikkerhed under overførslen, og vi anbefaler derfor at sende fortrolige oplysninger med almindelig post.