Privacyverklaring

FarmSaat AG vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website verzameld, verwerkt en gebruikt worden van groot belang. FarmSaat AG houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de wet stelt. Hier kunt u lezen hoe FarmSaat AG met uw persoonsgegevens omgaat die tijdens uw bezoek aan de website verzameld en gebruikt worden:

  1. Verzameling en verwerking van gegevens
    Elke toegang tot onze website en elke download van een bestand op de website wordt geregistreerd. De opslag is bedoeld voor ons interne systeem en voor statistische doeleinden.

De volgende gegevens worden geregistreerd: de naam van het bestand, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid van overgedragen gegevens, meldingen over succesvolle overdracht, de gebruikte browser en de bezochte domeinnaam.

Bovendien worden de IP-adressen van de betrokken computers geregistreerd.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u deze vrijwillig ter beschikking stelt, bijvoorbeeld wanneer u ons contactformulier gebruikt.

  1. Gebruik en verstrekking van persoonsgegevens
    Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, gebruiken wij deze alleen om uw vragen te beantwoorden, om een met u afgesloten contract uit te voeren en voor onze technische administratie.

Farmsaat AG zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het contractbeheer – in het bijzonder de verstrekking van bestelgegevens aan leveranciers – of wanneer dit voor de boekhouding nodig is of wanneer u van tevoren toestemming heeft verleend. U heeft op elk gewenst moment het recht om de door u verleende toestemming in te trekken.

Persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer u uw toestemming voor de opslag van gegevens intrekt, wanneer de opgeslagen gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden opgeslagen of wanneer de opslag om wettelijke redenen niet langer is toegestaan.

  1. Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek verlenen wij graag informatie over uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen.

Veiligheidswaarschuwing:
Wij proberen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen doordat wij alle technische en organisatorische mogelijkheden gebruiken om uw gegevens zodanig op te slaan dat zij niet toegankelijk zijn voor derden. Bij het communiceren via e-mail kunnen wij de volledige bescherming van uw gegevens tijdens de overdracht niet garanderen. Daarom raden wij u aan om vertrouwelijke informatie via de post te versturen.