Soja FarmSaat

Soja-Zaadgoed

 

De sojaboon is afkomstig ui China en telt botanisch tot de Leguminosen (Japans bloedgras). In de laatste jaren zijn veel Europese kwekers intensief bezig in het werk met de sojaboon. Hieruit resulteerden nieuwe vroege soorten welke aan de Nederlandse klimaatomstandigheden aangepast zijn.

 

Klimaat

Ons soort OBELIX uit de vroege Rijptegroep (000) eigent zich voor korrelmaïslagen K 230-250 en niet zo gunstige grondvlakten.

 

 

Bodem en Grondvlak

Ideaal zijn lichte, goed te verwarmende bodems met goede wateromloop. Op droge grondvlaken is een besproeiing nodig. Steenrijke bodems zijn niet geëigend op grond van de lage Druschdiepte.

 

Inzaaien

Het inzaaien gebeurd midden-eind april tot begin mei bij bodemtemperaturen vanaf 10 graad Celsius. Bij zware of koude grond zal de inzaaddiepte 2 cm en bij lichte grond 3-4 cm bedragen. Vroege soorten (00) worden met een zaagsterkte van ca. 60 en vroege soorten (000) met ca. 70 korrels ingezaaid. Hiervoor eigen zich zowel enkel korrelzaad als ook en zorgvuldige drilzaad. Het streven is naar 50-60 planten/m².

 

Zaadgoed inenting

Amaniet bacteriën (Bradyrhyzobium japonicum) verzorgen de sofaplant met stikstof. Bij de eerste aanbouw is een inenting nodig. Dit gebeurt als contactinenting of als bodeminenting. Waarbij de contactinenting bij de eerste aanbouw te voorkeur heeft.

 

Bodembemesting

Fosfor, kali en magnesium moeten naar voedingsstoffen (nutriënten) armoede bemest worden. Een stikstof- startbemesting is niet nodig, ze zou de knollenvorming uitremmen.

 

Onkruidregulering

Het voorkomen van onkruid is bepalend voor het aanbouwsucces, omdat soja een trage jeugdontwikkeling heeft en een latere standvastigheid weergeeft.

 

Voorvrucht en vruchtvervolg

De voorvrucht zal warmtegevoelig, laat kiemend onkruid onderdrukken en een gering Nmin – omvang in de bodem terug laten. Een besmeting met Sclerotiniaceae (Sclerotiniaceae is een grote familie van de Leotiomycetes, behorend tot de orde van Helotiales. De bekendste soort uit deze familie is de grauwe schimmel) is mogelijk, daarom zal een 4-jarige aanbouwpauze van plantenpatroon zoals raps, zonnebloem e.d. moeten in acht genomen worden. Soja is beperkt eigen inschikkelijk. Zo geen vruchtvolgeziektes optreden, is een eigen opvolgen van soja en het gebruik van de in de bodem aanwezigen knollenbacteriën mogelijk.

 

Oogst en Verkoop

De oogst vindt vanaf midden september tot eind oktober plaats. De bladeren zijn geel of meestal afgevallen. De korrels rinkelen in de kolf. De ideale korrelklamheid voor het oogsten van maïs is 14-20 %. Een opslag is af 13 % mogelijk. Door het grote vetgehalte
(18-20 %) en het hoge eiwitaandeel van ca. 40 % zijn in Nedeland geproduceerde sojabonen een hoogwaardig GVO – vrij levens- voermiddel.

Onze Ras

Obelix Soja-Saatgut

Obelix

000