FARMERINO

Chleb i wino - Plon i jakość w jednym!

Przeznaczenie

FarmSaat-Icon_2

FAO

S 230 | K 240

Gatunek

ŚREDNIO WCZESNE

Typ Mieszańca

Pojedyńczy

OBSADA ROŚLIN

Kiszonka: 8 Roślin/m²

Ziarno: 7 Roślin/m²

Kiszonka: 8 – 9 Roślin/m²

Ziarno: 8 Roślin/m²

Kiszonka: 9 Roślin/m²

Ziarno: 9 Roślin/m²

ZALECENIA GLEBOWE

Rekomendujemy FARMERINO na standardowe oraz słabsze stanowiska glebowe, gdzie zalecamy zmniejszyć obsadę roślin nawet do 7 Roślin/m².

 • Pierwszy rok ofi cjalnych badań COBORU w Polsce wykazał zwyżkę plonu o 2,6 q powyżej wzorca. Fantastycznie wysoka odporność na plamistość liści (LSV 2016).
 • Duża odporność na septoriozę kolb i łodyg .
 • Wysoka odporność na wyleganie roślin Dojrzewanie w doskonałej kondycji.
 • Niskie umiejscowiene kolby na jednej wysokości rekomenduje FARMERINO do uprawy na ziarno, CCM lub LKS.
 • Odmiana FARMERINO to też super jakościowa kiszonka najwyższej jakości (LSV 2016).

OSIĄGNIĘCIA

 • Plon masy kolb + roślin
 • Wydajność energii
 • Plon skrobi
 • Efekt Stay-Green
 • Zawartość skrobi
 • Zawartość energii

OSIĄGNIĘCIA-ZIARNO

 • Plon ziarna
 • Wartość gospodarcza
 • Tolerancja na Helmitosporiozę- Helminthosporium maydis
 • Efekt Stay-Green
 • Odporność na fuzariozę kolb
 • Odporność na fuzariozę łodyg i liści