Również w tym roku wprowdził  FarmSaat AG 2 nowe odmiany na rynek europejski. Obie odmiany

FARMIDABEL (K 260 / Z 230) i
FARMIRAGE  (K 270 / Z 260)
stanowią inteligentne uzupełnienie oferty produktów w sektorze średniopóźnych odmian kukurydzy oraz średniowczesnych odmian kukurydzy na ziarno.

FARMIDABEL wyróżnia się swoją wyjątkową rozpiętością w możliwości użytkowania zarówno na kiszonkę jak i na ziarno. Przez wczesne dojrzewanie ziarna jest to interesująca odmiana, w wielu regionach Niemiec, na ziarno. Dodatkowo cechuje się silnym efektem Stay-Green, reszta rośliny pozostaje długo zielona, zdrowa i stabilna, przez co też odmiana ta ma podwójne zastosowanie. Przez szybkie magazynowanie skrobi (Z 230), wykazje tym samym wysoki poziom energetyczny.

FARMIRAGE klasyczna średniopóźna odmiana dająca wysokie ilości masy zielonej, idealna w biogazowni i silosie.