Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych, gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z odwiedzeniem przez Państwa strony FarmSaat AG, jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są chronione w ramach przepisów prawa. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane są gromadzone podczas wizyty na naszej stronie internetowej oraz w jaki sposób są one wykorzystywane:

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych
Każdy dostęp do niniejszej strony internetowej oraz pobranie zamieszczonego na niej pliku są protokołowane. Zapisywanie tych informacji służy celom wewnątrzsystemowym oraz statystycznym. Protokół obejmuje: nazwę pobranego pliku, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, raport o pomyślnym pobraniu, przeglądarkę internetową oraz domenę wysyłającą żądanie.

Oprócz tego protokołowane są adresy IP komputerów wysyłających żądanie.

Inne dane osobowe są gromadzone tylko wówczas, gdy udostępnią je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach zapytania wysłanego poprzez nasz formularz kontaktowy.

2. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
Udostępnione przez Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji zawartej z Państwem umowy oraz na potrzeby administracji technicznej.

Państwa dane osobowe są przekazywane lub przesyłane podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy (dotyczy to zwłaszcza danych dotyczących zamówienia, przekazywanych dostawcom), do celów rozliczeniowych lub jeśli wyrazili Państwo wcześniej na to zgodę. Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Przechowywane przez nas dane osobowe zostaną usunięte, jeśli odwołają Państwo zgodę na ich przechowywanie, jeśli nie będą już potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu lub jeśli ich przechowywanie okaże się niedozwolone z innych przyczyn prawnych.

3. Prawo do informacji
Na pisemny wniosek chętnie udzielimy Państwu informacji na temat przechowywanych przez nas danych dot. Państwa osoby.

Informacje o bezpieczeństwie:
Wykorzystując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne, staramy się przechowywać Państwa dane osobowe w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przesyłanych pocztą elektroniczną, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy pocztę tradycyjną.