FarmSaat Grassaatgut / Gräsermischungen

Odmiany traw & nasiona traw

 

Program Mieszanek Traw FarmSaat został stworzony przy współpracy z DLF-Trifolium z Danii.

Po intensywnych badaniach  potrzeb i wymagań, jakie gospodarstwa w całych Niemczech stawiają odmianą traw oraz przy uwzględnieniu regionalnaych zaleceń Izby Rolniczej, powstał program mieszanek traw o najwyższej wydajności. Nasze odmiany i nasiona traw odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, oferują dodatkowo atrakcyjną cenę w stosunku do jakości.

 

ŁĄKI KOŚNE

CutMax

FarmCUT

Wczesna wiosna / jesień

CutMax Öko Protein

FarmCUT Eko Białko

od marca do września

CutMax K

FarmCUT K

od marca do września

CutMax W

FarmCUT W

od marca do sierpnia

CutMax F

FarmCUT F

od marca do września

CutMax Alfa Protein

FarmCUT ALFA Białko

od marca do września

CutMax U

FarmCUT U

od kwietnia do czerwca

CutMax G

FarmCUT G

od marca do września

Luzerne LUDELIS

Lucerna LUDELIS

od kwietnia do połowy września

CutMax öko

FarmCUT Eko

2-3 Okres wegetacyjny

CutMax R

FarmCUT R

od marca do września

PASTWISKA

GrazeMax

FarmGRAZE

od marca do września

SugarMax

FarmSWEET

od marca do września

HorseMax

FarmHORSE

od marca do września

PODSIEWY

CoverMax SMR

FarmCOVER smr

od marca do sierpnia

FarmSaat NachSaat

FarmREPAIR/Podsiew

od marca do sierpnia