Sorghumhirsen FarmSaat AG

Cirok dvojfarebný

Cirok je už niekoľko rokov pevnou súčasťou bioplynových osevných postupov.  Šľachtením skorých odrôd sa cirok v posledných rokoch viac adaptoval na naše klimatické podmienky, takže sa stal výhodný na bioplynové využitie.

Za pestovanie ciroku hovoria viaceré argumenty:

Uvoľnenie osevného postupu pri intenzívnom pestovaní kukurice alebo jeho využitie ako medziplodiny po neskoršie zberanej predplodine. Tiež to, že proso nie je hostiteľskou rastlinnou kukuričniara koreňového, takže v napadnutých oblastiach môže cirok nájsť svoje uplatnenie.

Okrem využitia ciroku na bioplynové účely, náš cirok FARMSUGRO 180 nájde uplatnenie aj vo výžive hovädzieho dobytka a ošípaných.

Cirok dvojfarebný