FarmSaat Grassaatgut / Gräsermischungen

FarmSaat trávy

 

Zmesi tráv vyvíjame spoločne s dánskou spoločnosťou DLF-Trifolium. Výsledkom našej činnosti, ktorá vychádza z nárokov poľnohospodárskej praxe, sú vysokovýkonné zmesi v atraktívnom pomere cena a výkon, spĺňajúce najvyššie nároky na kvalitu odrôd a osív tráv.

 

 

Krmoviny na ornej pôde

CutMax

FarmCUT

jar/jeseň

CutMax W

FarmCUT W

mare/august

CutMax K

FarmCUT K

marec-september

Lucerna Ludelis

Lucerna Ludelis

apríl-september

Trvalý trávny porast

SugarMax

FarmSWEET

marec-september

Prisev

FarmSaat NachSaat

FarmSaat prisev

marec-august