Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s:

Farmsaat_Logo_Impressum

is een gedeponeerd handelsmerk van

FarmSaat AG

Rott 3 in 48351 Everswinkel, Duitsland

Gedeponeerd onder nummer 307 40 970 bij het Patent- und Markenamt in Duitsland.

Telefoon: 0049 (0) 25 82 / 66 85 8-0

Fax: 0049 (0) 25 82 / 66 85 8-15

E-mail: mail@farmsaat.de

 

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Hoofdkantoor: Everswinkel, Duitsland

Handelsregister: Münster, Duitsland

Registernr.: HRB 11044

Raad van commissarissen: Ludwig Feldmeier, Michael Hoppenberg, Johannes Berlage

Directeur: Swen Wolke

Btw-nr.: DE814859640

ATU64375633

 

Foto-credits:
 Archief FarmSaat AG, photocase.com en pixelio.de

Disclaimer/auteursrechten:

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende bepalingen en aan de relevante wet- en regelgeving. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van deze website gaat de gebruiker zonder verdere beperkingen of wijzigingen akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Disclaimer
Alle op deze website getoonde afbeeldingen, teksten, prijzen en overige weergaven vormen een vrijblijvende informatie en zijn door FarmSaat AG (hierna FarmSaat genoemd) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. FarmSaat kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen FarmSaat die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie is veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, voor zover van de zijde van FarmSaat geen sprake is van aantoonbare opzet of schuld door grove nalatigheid. Het volledige aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. FarmSaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een deel van de website of het volledige aanbod zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie ervan tijdelijk of voorgoed op te schorten. FarmSaat is met name niet aansprakelijk voor directe, indirecte, atypische, incidentele of andere gevolgschade of schadeclaims, die voortvloeien uit of in verband staan met het bezoek aan deze website, en dus onder meer ook niet voor winstdervingen, onderbrekingen van bedrijfsprocessen of verlies van programma’s of elektronische gegevens.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FarmSaat zijn van kracht. De informatie, gegevens en aanbevelingen op deze website vervangen niet de aanwijzingen op verpakkingen of producthandleidingen; deze laatste moet bij het gebruik absoluut in acht worden genomen.

De beschrijvingen van de rassen zijn gemaakt op basis van zorgvuldig onderzochte resultaten en naar beste weten. Desondanks is het succes van de teelt ook afhankelijk van factoren die wij niet kunnen beïnvloeden en die soms niets met de kwaliteit van het ras of het zaaigoed te maken hebben. Daarom sluiten wij een garantie of aansprakelijkheid voor het slagen van de teelt uit.

De weergegeven data en grafieken geven de bevindingen uit waardeonderzoeksrapporten, officiële rassentesten en eigen testen weer . Wij kunnen niet garanderen dat deze resultaten zonder meer herhaald kunnen worden.

Rechtsgeldigheid van deze Disclaimer
Deze Disclaimer moet worden gezien als onderdeel van het aanbod op internet van waaruit naar deze website werd verwezen. Voor zover delen van of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtstoestand, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onverlet.

Links
Deze website bevat ook links of verwijzingen naar websites van derden. Deze links naar websites van derden houden niet in dat FarmSaat de inhoud ervan goedkeurt. FarmSaat aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of inhouden van dergelijke websites en geen aansprakelijkheid voor schade of letsel die uit het gebruik van zulke inhouden kan voortvloeien, ongeacht de aard ervan. Links naar andere websites worden aan de gebruikers van deze websites uitsluitend voor het gemak aangeboden. Het maken van een verbinding met deze websites is voor risico van de gebruiker zelf.

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. De in deze website opgenomen teksten, afbeeldingen, grafieken en geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of andere wetgeving voor bescherming van intellectueel eigendom. Ieder gebruik anders dan het auteursrechtelijk toegestane gebruik waarvoor niet onze toestemming is verkregen is niet toegestaan en zal leiden tot gerechtelijke stappen. Dit geldt in het bijzonder voor reproducties, vertalingen, microfilmregistraties en verwerking in elektronische systemen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter eerst binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder deze link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. (Bron: rechtsanwalt-Schwenke.de)